2012. évi Kari Tudományos Diáknap

FELHÍVÁS

a 2012. évi Kari Tudományos Diáknapon való részvételre

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara 2012. május 4-re meghirdeti a 2012. évi Kari Tudományos Diáknapot.

A rendezvényen az Egyetem osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében részt vevő hallgatói, ill. hallgatói csoportjai vehetnek részt műszaki informatikai témájú dolgozatukkal és előadásukkal.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet bizonyító pályamunka (dolgozat és kutatómunkával fejlesztett pályamű, valamint az ezeket bemutató előadás), amely a graduális képzési idő alatt önképzési céllal készült.

A konferencián Kar által elfogadott nevezések alapján vehetnek részt a pályázók. A jelentkezés a bemutatásra szánt pályamunka egyoldalas összefoglalójának elektronikus (kizárólag PDF formátum) benyújtásával történik. A jelentkezés határideje 2012. április 13.

A jelentkezés és az egyoldalas összefoglaló formai kritériumai

A jelentkezést e-mailben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre kérjük elküldeni. Az e-mail tartalmazza az összes szerző nevét, szakját és képzési típusát, aktív e-mail címét és lehetőség szerint a telefonszámát is. A jelentkezéshez kérjük csatolni a maximum 3000 karaktert tartalmazó egyoldalas összefoglalót, amely nem tartalmazhat képletet és ábrát.

A dolgozat benyújtásának módja

A dolgozat elektronikus változatát 2012. április 20. 12 óráig e-mailben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött csatolt fájlként kérjük elküldeni. A levél tárgya a KTD/dolgozat címe legyen. A dolgozat elektronikus változatával egyező kinyomtatott és fűzött példányát 2012. április 20. 12 óráig kérjük leadni a Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárságán (I épület, 903).

A dolgozat formai kritériumai

 1. A4-es lapméret
 2. 2,5 cm-es margó, bal oldalt +1 cm
 3. Oldalszámozás: oldal alján középen
 4. Egységes fedőlap (
 5. Megfelelő tagolás
 6. Times New Roman betűstílus
 7. 12 pontos betűméret
 8. sorkizárt, szimpla sorközzel készített szövegtörzs
 9. 40.000-80.000 karakter szóközökkel (20-80 oldal)

A dolgozat írásbeli értékelési szempontjai

 • Szerkesztés, stílus, nyelvezet: 10 pont
 • A téma irodalmának feldolgozása: 10 pont
 • A téma feldolgozási módszerének színvonala: 10 pont
 • Az eredmények értékelése: 10 pont
 • A pályamű korszerűsége, fontossága: 10 pont

Össz. írásbeli pont: 50 pont

Az írott pályamunkát 2 bíráló értékeli, és javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a pályaművet szóbeli bemutatásra alkalmasnak ítéli-e. Az munka értékeléseként kapott pontszám a két bíráló által adott pontszámok átlaga; amennyiben a két bírálati pontszám különbsége legalább 15 pont, akkor a szóbeli megmérettetésen a zsűri saját hatáskörében dönthet a pontok módosításáról.

Előadások

A dolgozatokat 2012. május 4-én bíráló bizottság előtt kell bemutatni maximum 10 percben, amit 5 perc vita követ. Az előadások pontos helyét és idejét később közöljük!

Szóbeli értékelési szempontok

 • Előadói stílus: 10 pont
 • Szemléltető eszközök használata, humán demonstráció: 10 pont
 • Eredmények bemutatása: 15 pont
 • Vitakészség és szakmai kompetencia: 15 pont

Össz. szóbeli pont: 50 pont

ÖSSZESEN: 100 pont

Helyezések:

 • I. hely: 90-100 pont
 • II. hely: 80-89 pont
 • III. hely: 70-79 pont

Az I. és II. helyezést elért pályamunkák kidolgozói jogosultságot szereznek a 2013. évi OTDK-n való részvételre. A III. helyezettek esetén a bíráló bizottság dönt a dolgozat továbbküldéséről.

 

Kérjük, látogassanak vissza oldalunkra további információkért később!

Kérdéseikkel Vassányi Istvánt keressék a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.