Természetes sugárzáseloszlás (Daylight) szimulátor tervezése és kivitelezése

A nemzetközi szabvány (ISO 11664-2:2007(E)/CIE S 014-2/E:2006: Joint ISO/CIE Standard: CIE Colorimetry — Part 2: Standard Illuminants for Colorimetry) a Daylight illuminatorok színképét a kerek 10 nm-es értékeknél rögzíti, és ezek között lineáris interpolációt ír el. A közelmúltban a CIE felállított egy technikai bizottságot annak megállapítására, hogy miként lehetne a meglévő, törésekkel rendelkező függvények helyett kétszeresen differenciálható függvényekkel helyettesíteni az ún. D-sugárzáseloszlások színképét, és egy-egy ilyen helyettesítés a színmérőszámokban mekkora hibát hozna létre.

Világító diódákkal (LED-ekkel) sok folytonos színképet lehet létrehozni. A TDK munka keretében megvizsgálandó, hogy milyen LED kombinációkkal milyen minőségű illesztést lehet elérni valamilyen simított D-sugárzáseloszláshoz úgy, hogy

1. a simított és a CIE-D alatt mért reflexiós minták színkülönbsége minimális legyen;

2. megvalósítható legyen LED-ekkel és/vagy más fényforrásokkal, szűrőkkel;

3. a felhasznált fényforrásokból minimális számút tartalmazzon.

A feladat összetett, melyhez villamosmérnöki és informatikai ismeretek is szükségesek. Elkészítendő a megoldás szimulációs algoritmusa, vizsgálandó a különböző közelítések esetén keletkező , az eredeti függvénytől való eltérésből származó hiba, annak minimalizálása, majd a valós LED-ek színképét figyelembe véve elkészítendő a szimulátor, és igazolandó, hogy a megoldás kielégíti az elvárásokat.

 

A feladat gyakorlati felhasználása széleskörű lehet a laboratóriumi mérésektől az űrkutatásig.

A témára 2-3 fős csapat jelentkezését várjuk.

Témavezetők:

Prof. Schanda János, Dr. Kosztyán Zsolt Tibor

Keresés a honlapon