Projekt labor 2016/17 tavasz

Tovább a tárgy moodle oldalára.

Tárgykód: VEMISA3136P

Tárgyfelelős:  Dr. Magyar Attila

A tárgy célja:

A Projekt labor c. tárgy célja a csapatmunka és a szoftverfejlesztés kipróbálása/gyakorlása. A félév során 3 fős csapatok fognak megoldani egy-egy projektfeladatot egy konzulens irányítása alatt. A tárgy félévi időbeosztását (konzultációk) a hallgatók a konzulenssel egyeztetik. Az alábbi két kötelező beszámolón kívül egyéb órarendi kötelezettség nincs.

Témaválasztás

Első lépések:

 1. Feladatok "beszerzése": konzulens keresése, csoportok megalakítása. A csoportok tipikusan 3 főből állnak, ettől indokolt esetben a konzulens eltérhet (min 2 fő, max 4 fő). Lásd a lenti témákat.
 2. Feladatkiírások leadása. A feladatkiírást a hallgatókkal egyeztetve a konzulens készíti el. Az egy oldalas, konzulens által aláírt és szkennelt feladatkiírásokat a moodle kurzuson kell feltölteni. Mellette a kialakult csoportok összetételét is meg kell adni (ugyancsak moodle-ban).  Határidő: február 24, 23:55.
  A feladatkiírásnak tartalmaznia kell
  - a feladat címét, 
  - a feladat rövid leírását, 
  - a megvalósítandó részfeladatok listáját, 
  - a csoport névsorát (név, NEPTUN-kód), 
  - a konzulens nevét és aláírását.

A 2016/17/2 félévi témák:

 • MAT: témakiírások itt találhatók.
 • RSZT: témakiírások itt tekinthetők meg.
 • VIRT: témakiírások itt találhatók.

Első beszámoló

 1. Az első munkaszakasz dokumentációjának leadása a konzulensnek, illetve az elektronikus változat feltöltése. A dokumentáció tartalmazza a projekt munkatervét, a feladatok részletes specifikációját, a munka felosztását a csoporton belül, valamint az ebben a szakaszban elvégzett munka leírását. 
  Határidő: március 19, 12:00.  
 2. Az első munkaszakaszt lezáró előadás. Az előadás során ismertetni kell az feladatot, a tervezett megoldási módot, a munkatervet, valamint az eddig elvégzett munkát. A megjelenés kötelező, minden hallgatónak értékelni kell az elhangzott előadásokat.
  Időpontja: március 29(?),   Helyszín:
 3. A beszámolók és dokumentációk nyelve magyar.

Második beszámoló

 1. A második munkaszakasz dokumentációjának leadása a konzulensnek és feltöltése a . A dokumentáció tartalmazza a projekt során elvégzett munka leírását, az elkészült alkalmazás részletes dokumentációját. 
  Határidő: április 30, 12:00.
 2. A második munkaszakaszt lezáró előadás. Az előadás során ismertetni kell az elvégzett munkát és az elért eredményeket.
  A megjelenés kötelező. Az előző beszámolóhoz hasonlóan minden hallgató értékelni fogja az elhangzott előadásokat.
  Időpontja: május 10 (?), Helyszín: ???
 3. A beszámolók és dokumentációk nyelve magyar.

Keresés a honlapon