Bevezetés a lágy számítás módszereibe

2017/2018 tavaszi félév, csütörtök 12-14, I415
Tárgykód: VEMIMAB512L
Előadó: Starkné dr. Werner Ágnes (werner.agnes dot virt.uni-pannon.hu)

Eredmények: icon hallgatok2018_eddigi_eredmenyek_05_17


Heti beosztás:

hét
dátum téma
letölthető anyag
1. február 15. Bevezetés és tematika, Alapfogalmak: optimalizálási feladatok, evolúciós algoritmusok, Példa icon BLSZM_Bevezetes_02
2. február 22. Genetikus algoritmusok: Evolúció, genetika, működési séma, kódolási technikák, szelekciós műveletek icon BLSZM_sema_kodolas_szelekcio
3. március 1. Rekombinációs műveletek, mutációs műveletek icon BLSZM_rekom_mutacio
4. március 8.
Alkalmazási példák, dolgozat

icon BLSZM_alkalmazas_1

icon mondat

icon Genetikus algoritmusok az L-rendszereken alapuló növénymodellezésben

5. március 29. Bevezetés a fuzzy rendszerekbe: a fuzzy koncepció, alapfogalmak (fuzzy halmazok, tagsági függvény), fuzzy halmazműveletek, fuzzy relációk, fuzzy relációs műveletek icon BLSZM_fuzzy_bevezetes1
6. április 12.

Nyelvi változók, fuzzy szabályok, fuzzy logika és közelítő következtetés (fuzzy szabályozás)

icon BLSZM_fuzzy_ir
7. április 19.

Fuzzy rendszerek: fuzzy szabálybázis, fuzzifikálás, defuzzifikálás, fuzzy következtető gép

icon BLSZM_fuzzy_3
8. április 26.
Alkalmazási példák, dolgozat

icon BLSZM_fuzzy_4

icon BLSZM_FLT MATLAB

9. május 3. Bevezetés a neurális hálózatokba, alapvető koncepciók, neuron modell, neurális hálózat modell iconBLSZM_neuralis_1
10. május 10. Speciális hálózati modellek; Neurális hálózatok tanulása

icon BLSZM_neuralis2

icon BLSZM_neuralis3

11. május 17. Alkalmazási példák, dolgozat, pótdolgozat, félévzárás icon BLSZM_neuralis_MATLAB
12.

icon minta

13.

Ajánlott irodalom:

Retter Gyula: Fuzzy, neurális, genetikus, kaotikus rendszerek. Bevezetés a „lágy számítás” módszereibe. Akadémiai Kiadó, 2006

Kóczy T. L., Tikk D.: Fuzy rendszerek. Typotex Kiadó, 2000

Borgulya István: Neurális hálózatok és fuzzy rendszerek, Dialóg Campus Kiadó, 1998

Borgulya István: Evoluciós algoritmusok, Dialóg Campus Kiadó, 2004

Álmos A., Győri S., Horváth G., Várkonyiné Kóczy A.: Genetikus algoritmusok, Typotex Kiadó, 2002


Keresés a honlapon