Egyénileg konzultált tárgyak (Mérnöki tervezés /tervezés I. /diplomalabor)

Követelmények:


-
Mérnöki tervezés és szakdolgozat együtt 2 féléves, a szakdolgozat a mérnöki tervezés folytatása, tehát két félévet kell dolgozni egy témán.

- A témavezető tanszéki oktató kell, hogy legyen. Külső, pl. céges témaválasztás esetén is kell egy belső témavezetőt keresni, aki vállalja a belső témavezetést.

- A témák választásának határidejét kari szinten határozzák meg, a témavezetőnek le kell adni a hallgató adatait, Név, Neptun kód, szak, tárgy.

- A félév során a hallgató minimum 4 félévközi beszámolót kell hogy tartson a témavezetőnek az elvégzett munkáról.

- A félév végén egy minimum 10 oldalas írásbeli beszámolót kell leadni (feltölteni) és egy tanszéki oktatókból álló bizottság előtt beszámolni a félév során elvégzett munkáról. Beszámolóra csak az mehet, akinek a témavezetője engedélyezi.

A Moodle-ban kell majd jelentkezni a beszámolóra és feltölteni az anyagot.

Témakiírások

Keresés a honlapon