Modell alapú diagnosztika diszkrét módszerekkel

(VEMIVI5354D, MI BSc)

Előadók: Hangos Katalin egyetemi tanár (VIRT) és Starkné Werner Ágnes docens (VIRT)

Ideje és helye: Szerda 10:00 - 13:15, I. 122

Követelmények: Az értékelés egy évközi ZH és egy szóbeli vizsga alapján történik.
Az aláírás és vizsgára bocsátás feltétele az előadások és gyakorlatok legalább 70%-án való részvétel, valamint a ZH-n legalább 50%-os eredmény elérése. 75% feletti ZH eredmény esetén megajánlott jegy (4-es vagy 5-ös, eredménytől függően) szerezhető.
Jól megoldott és időre beadott házi feladatokkal a ZH eredménye javítható.

icon Diszkr_diag TANKÖNYV                             Jelemlét és házi feladat: icon HF_2013

ZH eredmények : icon ZH_2013 ( 2013-12-06 13:42:09)

Tematika (2013/2014 tanév I. félév) (A ZH-beli anyagrészeket ** jelzi)

hét dátum
téma
letölthető anyag
1. Szeptember 11.

Bevezetés, ismétlés (irányítástechnika, mesterséges intelligencia), a diagnosztikai feladat

icon Diag_bevezetes

2. Szeptember 18.

Dinamikus modellek felállítása: a hétlépéses modellezési eljárás, megmaradás alapú modellek

icon Diag_modalapok
icon Diag_ModGyak
3. Szeptember 25.

Kvalitatív differenciálegyenlet modellek **

icon Diag_qualmod
icon Diag_qualmgy
4. Október 2.

Szabályok, szabályrendszerek, időfüggő szabályrendszerek ** Következtetés szabályrendszereken**

icon MD_Szabalyok_1
icon Diag_szabalygy_1
5. Október 9.
Dinamikus modellek szerkezete, hatásgráfok, SDG modellek **

icon Diag_SDG
icon Diag_SDGgyak

6. Október 16.
Diagnosztika szabályok felhasználásával, a diagnosztikai következtetés **
Meghibásodás és működőképesség elemzés (HAZOP) Meghibásodás és hatáselemzés (FMEA). Diagnosztika HAZOP es FMEA informáciok felhasználásával

icon Diag_HAZID_szabdiag
icon Diag_szabdiaggy

7. Október 30.

Diagnosztika SDG modellek felhasználásával **

icon Diag_SDGdiag
icon Diag_SDGdiaggy

8. November 6.

Petri háló modellek **

icon Petri_háló_modell
9. November 13.

TDK konferencia miatt elmarad

10. November 20.

Diagnosztika Petri háló modellek felhasználásával **

icon Diag_Petridiag
icon Diag_Petdiaggy

11. November 27.

Folyamatbányászati módszerek
Heterogén módszereket alkalmazó ágens alapú diagnosztikai rendszerek

icon Folyamatbanyaszat
icon logok

icon Agens_rendszerek

12. December 4.

ZH

13. December 11.

Pótlás, Konzultáció

 

Irodalom

Hangos, K.M., Gerzson, M., Lakner, R., Gál, I.: Intelligens irányító rendszerek. Veszprémi Egyetemi Kiadó. 1-119 (1995)

Hangos, K.M., Lakner, R., Gerzson, M.: Intelligent Control Systems: An Introduction with Examples. Ed: Kluwer Academic Publisher, pp. 1-301 ISBN 1-4020-0134-7 (2001)

Hangos, K.M., Cameron, I.T.: Process modelling and model analysis. Ed: Academic Press, London, UK., pp. 1-543 ISBN 0-12-156931-4 (2001)

Piglerné Lakner Rozália, Hangos Katalin, Gerzson Miklos: Intelligens irányító rendszerek (2011)

Képzési cél

A tárgy célja az, hogy megismertesse a hallgatókat a diszkrét dinamikus modellek legfontosabb fajtáival (időfüggő szabályok, Petri hálók, kvalitatív differenciálegyenletek, előjeles irányított gráfok), és megmutassa, hogyan lehet ilyen modellekelt felállítani és ellenőrizni, majd diagnosztikai célra felhasználni. A kurzus részeként rövid bevezetés hangzik el a fizikai alapú modellezési módszereiről, valamint a meghibásodás és hatáselemzés legfontosabb technikáiról (HAZOP és FMEA) is.

 

Keresés a honlapon