Témakiírások és aláírás feltételek a 2016/2017/2 félévre a VIRT-en


Témakiírások:

A Projekt labor, valamint a szakdolgozat és diplomamunka készítésével kapcsolatos tantárgyak tárgyfelvételének eljárásrendje:

https://mik.uni-pannon.hu/hu/projekt-labor-dolgozat-keszites.html

Záróvizsga információk:

http://mik.uni-pannon.hu/hu/oktatas/oktatasi-folyamatok/zarovizsga

Aláírás feltételek:

Mérnöki tervezés, Szakdolgozat I., Diplomalabor:

Az aláírás feltételek megtalálhatók a Neptunban.

A VIRT-en kiegészül a következőkkel:

  • A félév során a hallgató minimum 4 félévközi beszámolót kell hogy tartson a témavezetőnek az elvégzett munkáról.
  • A félév végén (utolsó oktatási hét) a hallgatónak egy minimum 10 oldalas írásbeli beszámolót kell leadnia (feltöltenie) és egy tanszéki oktatókból álló bizottság előtt kell beszámolnia a félév során elvégzett munkáról.
  • Beszámolóra csak az mehet, akinek a témavezetője engedélyezi az elvégzett munka alapján.

Szakdolgozat, Szakdolgozat II., Diplomamunka:

Az aláírás feltételek megtalálhatók a Neptunban.

A VIRT-en kiegészül a következőkkel:

  • A félév során a hallgató minimum 4 félévközi beszámolót kell hogy tartson a témavezetőnek az elvégzett munkáról.
  • A MIK által meghatározott időpontig a hallgatónak egy tanszéki oktatókból álló bizottság előtt kell beszámolnia a félév során elvégzett munkáról.
  • Beszámolóra csak az mehet, akinek a témavezetője engedélyezi az elvégzett munka alapján.

Keresés a honlapon