Gyártási és működési folyamatok követésén alapuló diagnosztikai módszerek

A gyártási és működési folyamatok lefolyását megfigyelhető események sorozata jellemzi mind a normális esetben, mind pedig akkor, ha valamely meghibásodás következik be. Fizikai modell segítségével, vagy megfigyelt, ismert hiba-módú esetekben gyűjtött eseménysorozatokból előállíthatunk az eseménysorozatokat leíró modelleket, ezeket leggyakrabban Peri hálók alakjában szokás felírni. Ezután a hiba-detektálás és azonosítás a modellel leírt referencia és a valódi rendszeren megfigyelt mért eseménysorozatok alkalmas összehasonlításával végezhető el.

A munka során lehetőség van a fenti problémacsoportba tartozó algoritmusok kidolgozására és implementálására Petri háló szimulációra és analízisre alkalmas eszközökön, valamint a kifejlesztett módszerek kísérleti vizsgálatára ipari mért eseménysorozatok felhasználával.

2-3 hallgatóból álló csoportok is jelentkezhetnek, mert kialakítható több, egymással kapcsolatos, de viszonylag független feladat a folyamatok követésén alapuló diagnosztika területén.

A munkához szükséges alapismeretek a "Intelligens iranyitó rendszerek" című MI MSc-s választható tárgy anyagában szerepelnek.

Keresés a honlapon