Termelőeszközök üzemi és szenzoradatainak elemzése

Elvégzendő feladat: Termelőeszközök esetében a leállások, a selejtkibocsájtás és az azt megelőző közvetlen és közvetett mérhető

információk közötti összefüggések elemzése szükséges az események megértéséhez, előrejelzéséhez. A

megelőző karbantartás, beavatkozás alapvetően csökkenti a leállások és újraindítások időtartamát és

gyakoriságát, szerencsés esetben a selejtképződés teljesen elkerülhető. Az automata gyártóberendezésekben a

szenzorok és aktuátorok révén nagy mennyiségű adat képződik. A hallgató feladata az adatsorok konvertálása,

feldolgozása, elemzése és az eseményeket előre jelző jelenségek, mintázatok kutatása, algoritmusok fejlesztése

és alkalmas szoftverekre történő implementálása.

A téma kiírója a Balluff Elektronika Kft., ami azt jelenti, hogy lesz egy külső konzulense a témának és időnként fel is kell keresni a gyárat.

 

Keresés a honlapon