Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

VEMIVIB112A
A számítástechnikai alapjai (Mérnökinformatikus BSc, Gazdaságinformatikus BSc, Programtervező informatikus BSc, Villamosmérnöki BSc, programtervező informatikus FOKSZ)

Tárgykód: VEMIVIB112A
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: kötelező
Félév: 1. félév (őszi félév)
Heti óraszám: 2 óra
Kredit érték: 2 kredit
Számonkérés jellege: félév végén 1 zárthelyi dolgozat; 
Aláírás feltétele: maximum 2 hiányzás a félév során
Érdemjegy kialakítása: félév végi zárthelyi (min. 50%) alapján
Tárgyfelelős: Dr. Szabó Ferenc 
A tárgy oktatói : Dr. Csuti Péter, Dr. Szabó Ferenc

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.