Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Programozás I. (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVIB155P
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: kötelező
Félév: 1. félév (őszi félév)
Heti óraszám: 5 óra
Kredit érték: 6 kredit
Számonkérés jellege: 2 db elméleti és 3 db gyakorlati zárthelyi dolgozat, elméleti dolgozatonként minimum 30% és gyakorlati dolgozatonként minimum 50% elérése az aláírás megszerzésének a feltétele
Aláírás feltétele: a zárthelyi dolgozatok megírása, elméleti dolgozatonként minimum 30% és gyakorlati dolgozatonként minimum 50% elérése
Érdemjegy kialakítása: A zárthelyi dolgozatok eredményeinek számtani átlaga alapján kerül kialakításra, az elégséges eredményhez zh-nként minimum 50% elérése szükséges.

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Ferenc
A tárgy oktatói : Dulai Tibor, Dr. Szabó Ferenc, Tóth Dávid Noel

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.