Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Világítástechnika (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVIB544V
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: választható
Félév: őszi félév
Heti óraszám: 4 óra
Kredit érték: 4 kredit
Számonkérés jellege: a félév során 2 zárthelyi dolgozat; 
Aláírás feltétele: maximum 2 hiányzás a félév során
Érdemjegy kialakítása: zárthelyik eredményei (min. 50%) alapján
Tárgyfelelős: Dr. Szabó Ferenc 
A tárgy oktatói: Dr. Csuti Péter, Dr. Szabó Ferenc

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.