Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Az információ vizuális megjelenítésének és mérésének alapjai (Gazdaságinformatikus BSc, Programtervező informatikus BSc, Mérnökinformatikus BSc)

Tárgykód: VEMIVIB253A
Tanterv: Gazdaságinformatikus BSc, Programtervező informatikus BSc, Mérnökinformatikus BSc
Tárgy jellege: kötelező / választható
Félév: tavaszi félév
Heti óraszám: 2 óra
Kredit érték: 2 kredit
Számonkérés jellege: a félév során 2 db zárthelyi dolgozat.
Aláírás feltétele: A félév során megírt 2 db zárthelyi dolgozat eredményének átlaga minimum 51%.
Érdemjegy kialakítása: A zárthelyi dolgozatok eredményeinek számtani átlaga alapján kerül kialakításra, az elégséges eredményhez zh-nként minimum 51% elérése szükséges.

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Ferenc 
A tárgy oktatói: Dr. Csuti Péter, Dr. Szabó Ferenc

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.