Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

egyetemi docens

I. ép. 406 szoba és I/402 labor
telefon: 06-88-624000, 6136. m.
email: vassanyi at almos.vein.hu

1997 óta dolgozom a Pannon Egyetemen. Ezt megelőzően az MTA Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézetében kutattam 4 évig. Kutatási érdeklődésem: tudásmodellezés, adatbázis-kezelés, adatelemzés, mesterséges inteeligencia, egészségügyi informatika
Oktatás Kutatás

Adattárház-technológiák (BSc)
Adatbázis-kezelő rendeszerek II. (BSc)
Korszerű adatbázis-technológiák (BSc)
MSc
Advanced Database Management Systems/Haladó adatbázis-kezelő rendszerek (MSc)
Biomedical SIgnal Processing/Egészségügyi jelfeldolgozás (MSc)
Information Theory/Információ-elmélet (MSc)
Medical Databases/Egészségügyi adatbázisok (MSc)
Security Techniques of Information Systems/Információs rendszerek biztonságtechnikája (MSc)

Egészségügyi Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ
Futó és lezárt nagyobb kutatás-fejlesztési projektek
Szakmai önéletrajz
Teljes publikációs lista
 

Tehetséggondozás

Neumann János Tehetséggondozó Program
Kari Tudományos Diákköri Tanács