Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

(Felelős: Dr. Vassányi István egy. docens, VIRT, EIKFK)

Az egészségügy szerkezeti átalakulásával és az informatika növekvő mértékű felhasználásával párhuzamosan nő az igény az egészségügy speciális igényeit és módszereit ismerő informatikus szakemberek iránt.

A specializáció öt tárgya az egymásra épülés sorrendjében:

 1. Élettan mérnököknek, 2+2+0, ősz (prof. Nagy Zoltán): elektrofiziológia, idegrendszer, EEG, EKG, kardiológia, keringés (mérnöki szemlélettel)
 2. Digitális jelfeldolgozás, 2+2+0, ősz (Dr. Magyar Attila): mérési eredmények feldolgozása, nem specializálva egészségügyi adatokra
 3. Orvosi méréselmélet, 2+2+0, tavasz (prof. Kozmann György, Tuboly Gergely gyak.): egyszerű fiziológiai paraméterek mérése, képalkotó eljárások. Gyakorlat: egészségügyi adatokra specializált jelfeldolgozás
 4. Egészségügyi információs rendszerek, ősz (prof. Kozmann György, Tuboly Gergely gyak.): különféle alkalmazási területek érintése mint pl. diabetes, népegészségügy. Gyakorlat: egészségügyi adatokra specializált jelfeldolgozás
 5. Egészségügyi adatbázisok, 2+0+2, tavasz (Dr. Vassányi István): adatmodellezési kérdések, üzenő szabványok, kórházi info. rendszerek, populáció-szintű adatelemzés, egészségügyi adatbányászat

A specializáció úgy van felépítve, hogy tartalmazza az elterjedten használt információs rendszerekkel kapcsolatos gyakorlati ismereteket és az adat- és jelfeldolgozó módszerekkel kapcsolatos elméleti és új kutatási eredményeket is, ezért a végző mind rendszertervező és -üzemeltető, mind kutató feladatra alkalmassá válik.

Az ismeretek piaci alkalmazhatósága:

 • Egészségügyi informatikai K+F projektek (pl. GE-féle projekt)
 • KIR rendszerházak, KIR fejlesztés és üzemeltetés

Szándékunk szerint a képzésben részt vevőket a tárgyak kapcsán bevonjuk az Egészségügyi Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ futó K+F projektjeibe:

 • Neurológiai jelfeldolgozás, EEG vizualizáció, párhuzamos jelfeldolgozás, motoros tevékenység (a tér-, és időfüggő agykérgi forráseloszlás) vizsgálata Laplace-térképek segítségével, epileptikus gócok lokalizálása
 • Kardiológiai jelfeldolgozás, pitvari fibrilláció kimutatása, sokelektródás EKG mérések technológiája, kamrai fibrilláció veszélyének kimutatása, a rizikóelemzési módszer validálása szív- és testmodell segítségével, az elektrokardiológiai mérések térbeli felbontóképességének javítása, az inverz megoldás határai
 • Életmód-támogatás mobil eszközökkel, dietetikai tudásmodellezés, prediktív vércukorszint-modellezés
 • Populáció-szintű betegút-elemzés, egészségügyi adatbányászat