Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Gyártórendszerek dinamikája Neptun kód: VEMIVIB312G

Órák: hétfő 12-14  I416-os terem

Tárgy oktatója: Starkné dr. Werner Ágnes egy. docens mail: werner.agnes dot virt.uni-pannon.hu

Követelmények: 1 dolgozat (50 pont) a félév során, (feladatmegoldás); 

írásbeli vizsga (50 pont) a vizsgaidőszakban (teljes anyag; ha valaki a félévközi dolgozatot megírja legalább 40 pontra, a vizsgán csak a dolgozatot követő témákból kell számotadnia) 

Aláírás feltétele a dolgozat legalább 42%-os teljesítése (min. 21 pont)

Ponthatárok: 

0-41=1  42-58=2   59-71=3  72-84=4  85-100=5

Eredmények: 

  Hetek     Témák Fájlok
1. szeptember 10. Tematika, követelmények, bevezetés: gyártórendszerekhez kapcsolódó alapfogalmak
2. szeptember 17. Gyártórendszerek funkciói és szerkezete, matematikai leírásának alapelvei
3. szeptember 24. Gyártórendszerekdinamikájának formális és grafikus leírása: automaták és Petri hálók
4. október 1. Gyártási folyamatok modellezése, szimuláció: Petri háló, feladatok megoldása; elérhetőségi gráfok és használatuk
5. október 8. Gyártórendszerek dinamikájának analízise, viselkedési és struktúrális tulajdonságok vizsgálata

6. október 15. Optimalizálási feladat kitűzése és változatat, Gyártási folyamatok ütemezése: Gantt Chart, Kritikus út módszer

7. október 29. Gyártási folyamatok ütemezése:  Dinamikus programozás

8. november 5. Irányítástechnikai alapfogalmak, számítógép hálózatok szükségessége, mérés-adatgyűjtő és irányító szoftver rendszerek
9. november 12.  Gyártórendszerek irányítási struktúrái, feladatmegoldás
10. november 19. Dolgozat: feladatok megoldása
11. november 26. Gyártási folyamatokból származó logok elemzése

12. december 3. Folyamatbányászati technikák a gyártás során előforduló hibák diagnosztizálásához  
13. december 10. Pótlás, félévzárás