Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

PEntor program a Műszaki Informatikai Karon

ügymenet tervezet a 2021/22 tanévben kezdő villamosmérnök hallgatók mentorálására

Cél

A program célja az elsőéves villamosmérnök BSc szakos hallgatók tanulmányi előmenetelének hatékony segítése, az egyetemi életbe való beilleszkedésük megkönnyítése, a tehetséges hallgatók korai felismerése, szakmai karrierjük támogatása.

A program alapját a Gazdaságtudományi Karon kidolgozott PEntor program képezi.

Ügymenet

A 2021/22 őszi félévben beiratkozott villamosmérnök szakos hallgatók számára a Műszaki Informatikai Kar biztosítja a mentor programban való részvételt. A mentorálási folyamat időtartama az első két félév, amely igyény esetén meghosszabbítható.

Jelentkezés

Az első pár szorgalmi hét végéig megtörténik a hallgatók és mentoraik egymáshoz rendelése. Ezután a mellékelt mentorálási szerződés aláírásával létrejön a mentor-mentorált kapcsolat A mentorált hallgatót kortárs hallgatói mentor is segíti. A félév során előfordulhat, hogy a mentor vagy a mentorált kérésére a hallgató egy új mentort kap maga mellé, ez egy új szerződés aláírásával és a korábbi mentorálási szerződés felbontásával jár.

Mentorok felkészítése

A mentorálási programban részt vevő oktatók vállalják, hogy részt vesznek egy, a mentori feladatokra felkészítő képzésben.

Félévközi munka

A szorgalmi- és a vizsgaidőszakban a mentor és a mentorált hallgató, illetve a mentorált hallgató és a hallgatói mentor havi rendszerességgel találkoznak, és személyes konzultáció formájában megbeszélik a felmerülő problémákat. Az első alkalommal egy közös célkitűzés megfogalmazása javasolt, amiben a hallgató számára az adott félévben elérendő fontosabb tanulmányi, szakmai célok kerülnek rögzítésre. A félév végén közössen értékelik a célkitűzések teljesülését.

Az oktatói mentor a hallgatói mentorral közösen a következő kiemelt területeken nyújt segítséget:

  • tanulás-módszertani tanácsok,
  • időbeosztás a szorgalmi időszakban,
  • tantárgy specifikus (oktató specifikus) tanácsok a készülésre, számonkérésre,
  • vizsgaidőszak beosztása,
  • személyes (családi, szociális, stb.) problémák esetén segít összekapcsolni a hallgatót az illetékes szervezettel, vagy személlyel, aki segítséget tud nyújtani.

Jogosultságok és kötelezettségek

A csatolt mentorálási szerződés szerint. A mentor számára biztosított a mentorált hallgató tanulmányi (félévközi) eredményeinek megismerése, ebben az összes érintett oktató együttműködik.

Egyéb programok

A program keretében csapatépítő események, élménynapok segítik az évfolyam, illetve a mentorok-mentoráltak összekovácsolását, ezekről a mentorok értesítik a mentoráltjaikat.