Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

A VIRT igen széles spektrumú oktatási tevékenységet folytat a Kar valamennyi szakján: a villamosmérnöki, a mérnökinformatikus, programtervező informatikus, és a gazdaságinformatikus BSc szakokon, valamint a mérnök informatikus, logisztikai mérnök MSc szakokon, de több tantárgy tartozik hozzánk más karokhoz tartozó szakokon is. Kiemelkedőnek mondható a Műszaki Informatikai Karon az egyénileg konzultált tárgyak oktatása terén végzett munka, amely minden említett szak esetében több tíz hallgatóval való foglalkozást jelent a tanszéken félévente. A tanszékünk mind témavezetéssel, mind oktatással aktívan részt vesz a karon folyó PhD képzésben is. Az oktatott tárgyak elsősorban a modern irányításelméleti módszerekhez, a számítógépes képfeldolgozáshoz, színhelyes képi megjelenítéshez és neurobiológiai alapfunkciók méréséhez és modellezéséhez kapcsolódnak.

A Műszaki Informatikai Karon a villamosmérnöki képzés, immár 25 éves hagyományokra tekint vissza. A szak gondozását a VIRT végzi. A képzés természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteket tartalmaz. A villamosmérnökök közreműködnek villamos-, és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek, és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldanak meg, részt vesznek üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat látnak el. A végzett villamosmérnökök kellő mértékű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a mesterszintű képzésben való részvételhez.

Ipari kapcsolatainknak és az oktatás magas színvonalának köszönhetően, a hallgatóink 70-80%-a már a diploma megszerzése előtt rendelkezik munkahellyel. Hallgatóink szerteágazó területeken tudnak elhelyezkedni: elektronikai fejlesztőmérnök, szoftverfejlesztő mérnök, minőségbiztosítási mérnök, tesztmérnök, gyártás támogató mérnök stb.