Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

A tárgy célja a párhuzamos programozás alapelveinek, elméletének és gyakorlatának megismertetése a hallgatókkal. Modern programot szinte lehetetlen a párhuzamosság ismerete nélkül kifejleszteni. A sokmagos processzorok elterjedése miatt minden fejlesztőnek tisztában kell lenni a párhuzamos archtektúrák jellemzőivel, a párhuzamos programok fejlesztésének főbb elveivel.

Főbb témakörök

 • A párhuzamos programvégrehajtás elvi alapjai
 • Párhuzamos folyamatok szinkronizációja
 • Párhuzamos számítógép architektúrák
 • Többmagos processzorok
 • Többszálas programozás Java-ban
 • Többszálas programozás OpenMP segítségével
 • A párhuzamos programok teljesítményének elemzése, teljesítmény-csökketnő tényezők azonosítása
 • Üzenetküldés-alapú párhuzamosítás az MPI rendszerben
 • Elemi párhuzamos algoritmusok megismerése (mátrix műveletek, rendezés, gráf algoritmusok)
 • Grafikus processzorok programozása CUDA környezetben
 • Alkalmazási esettanulmányok

Oktatási segédanyagok

Fóliák

Sequential Benchmarks

ParallelDraw application (1.41 kB)

MPICH2

matrixSumSimple.tar (14.34 kB)