Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

 

A TÁMOP 4.2.1/B projekten belül a 3. “Jármű informatikai és mechatronikai kutatások” konzorciumi kutatási főirány Pannon Egyetemen indított 3.1. Komplex, bonyolult rendszerek irányítása és megbízhatósága részprojektje tartozik a Tanszékhez Dr. Hangos Katalin irányítása alatt. 

A részprojekt az alábbi konkrét, az intelligens autók irányítási és diagnosztikai módszereihez kapcsolódó irányokban folytat kutatásokat (zárójelben a résztvevő munkatársak nevei)

(a) járműipari villamos hajtások és motorok modellezése, paramétereinek becslése és irányítási módszerei (Fodor Attila, dr. Magyar Attila)

(b) alternatív energiaforrások optimális felhasználása a járművek energiaellátásában (Görbe Péter, dr. Magyar Attila)

(c) a járműipari energiatárolók optimális és környezetkímélő használatának modell alapú meghatározása (Göllei Attila)

(d) járműipari megbízhatósági (FMEA) analízis alapú diagnosztikai módszerek kifejlesztése és vizsgálata (Dr. Hangos Katalin, dr. Gerzson Miklós)

(e) járműipari hibaesemények detektálása és azonosítása folyamatbányászati eszközökkel (Starkné dr. Werner Ágnes, Dr. Hangos Katalin)

A mérföldkövekre lebontott részletes kutatási tervet kutatási irányonként éves bontásban adjuk meg.

(a) járműipari villamos hajtások és motorok

 1. év: a szakirodalom áttekintése; modell és feladattípusok definiálása járműipari villamos hajtásokra és generátorokra; a járműiparban alkalmazható irodalomból ismert módszerek szimulációs és analitikus vizsgálata
 2. célzott módszerfejlesztés járműipari feladatokra; más kutatási irányok módszereihez való kapcsolódási pontok feltárása; a kifejlesztett speciális módszerek analízise és verifikációja; rendszerintegrációs vizsgálatok (a (b) és (c) irányok módszereivel)

(b) alternatív energiaforrások

 1. év: a szakirodalom áttekintése; modell és feladattípusok definiálása különböző architektúrákat (alternatív energiaforrás fajtákat, hálózati csatlakozási és energiatárolási módokat feltételezve); a járműiparban alkalmazható irodalomból ismert módszerek szimulációs és analitikus vizsgálata
 2. célzott módszerfejlesztés járműipari feladatokra; más kutatási irányok módszereihez való kapcsolódási pontok feltárása; a kifejlesztett speciális módszerek analízise és verifikációja; rendszerintegrációs vizsgálatok (az (a) és (c) irányok módszereivel)

(c) járműipari energiatárolók

 1. év: a szakirodalom áttekintése; modell és feladattípusok definiálása különböző energiatárolási módokat feltételezve; a járműiparban alkalmazható irodalomból ismert módszerek szimulációs és analitikus vizsgálata
 2. célzott módszerfejlesztés járműipari feladatokra; más kutatási irányok módszereihez való kapcsolódási pontok feltárása; a kifejlesztett speciális módszerek analízise és verifikációja; rendszerintegrációs vizsgálatok (az (a) és (b) irányok módszereivel)

(d) diagnosztikai módszerek

 1. év: a szakirodalom áttekintése, HAZOP és FMEA integrált használatának vizsgálata; a járműiparban alkalmazható irodalomból ismert módszerek szimulációs és analitikus vizsgálata; a HAZOP-FMEA-n alapuló diagnosztikai módszerek kiterjesztése diszkrét eseménysorozatokat tartalmazó tranziens esetre
 2. célzott módszerfejlesztés járműipari feladatokra; más kutatási irányok módszereihez való kapcsolódási pontok feltárása; a kifejlesztett speciális módszerek analízise és verifikációja; rendszerintegrációs vizsgálatok (az (e) irány módszereivel)

(e) járműipari hibaesemények detektálása és azonosítása

 1. év: a szakirodalom áttekintése, a folyamatbányászat diagnosztikára alkalmas eszközeinek és módszereinek szimulációs és analitikus vizsgálata; a módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata színezett Petri hálókkal leírt esetekre
 2. célzott módszerfejlesztés járműipari feladatokra; más kutatási irányok módszereihez való kapcsolódási pontok feltárása; a kifejlesztett speciális módszerek analízise és verifikációja; rendszerintegrációs vizsgálatok (a (d) irány módszereivel)

Indikátorok

 1. évente 6 angol nyelvű közlemény a részprojekt témaköréből referált nemzetközi konferencia kiadványában vagy folyóiratban (összesen 12)
 2. egy könyv kézirat a pályázati időszak végére diszkrét eseményű rendszerek diagnosztikájáról