Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Project azonosító: Energia projekt (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV - 2012-0072)
Projekt megnevezése: Energia ellátó és hasznosító rendszerek korszerűsítésének és hatékonyabb üzemeltetésének tervezése és optimalizálása megújuló energiaforrások és infokommunikációs technológiák felhasználásával
Energia-optimális világítási rendszerek  tervezése és üzemeltetése alprojekt
Időtartam: 2012. 11. 01. - 2015. 02. 28.
Kapcsolattartók: Prof. Schanda János; Csuti Péter

Feladatunk a projektben

A színhűség és színpreferencia figyelembevételével energia-hatékonyság szempontjából optimalizált színképű szilárdtest fényforrás kidolgozása. Energiahatékonyság alatt nemcsak a közvetlen villamos energiahatékonyságot értjük, de annak tekintjük az adott területen a munkavégzés hatékonyságát is.

Eddigi eredményeink

Megfigyelődobozos előkísérleteket végeztünk, melynek során az alábbi ábrán látható színképi teljesítmény-eloszlások esetén tapasztalt világosságészleleteket vizsgáltuk meg.

További feladataink

Szükség van valós méretű kísérletek összeállítására, melynek során szemkövető berendezés segítségével vizsgáljuk a különböző színképi teljesítményeloszlások hatását az emberi szem pupillaátmérőjére. A szemkövető eszközt és egy lehetséges kísérleti összeállítást láthatunk az alábbi ábrákon.