Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Időtartam: 2011. 10. 01. - 2014. 09. 30.
Kapcsolattartó: Sikné dr. Lányi Cecília

Konzorciumi partnereink

 • IHP GmbH - Innovations for High Performance Microelectronics, Németország
 • Brandenburgklinik Berlin-Brandenburg GmbH\&Co KG, Németország
 • INTRACOM SA TELECOM SOLUTIONS, Görögország
 • MEYTEC GmbH Informationssysteme, Németország
 • University of Pannonia, Magyarország
 • Research for Science, Art and Technology LTD, Anglia
 • University of Southampton, Anglia
 • University of Potsdam, Németország

A projekt célja

Olyan távmonitorozásra alkalmas telemedicina-rendszer fejlesztése, amely a stroke betegek otthoni rehabilitációját segíti. A tervezett StokeBack rendszer támogatja a beteget a gyorsabb felépülésben, mivel a távmonitorozó rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a gyakorlatok hatását a normális élethelyzetekben. Az egészségügyi szakemberek visszajelzést kapnak a rehabilitációs gyakorlatok hatásáról. Az adatok alapján a rendszer gyorsabb visszacsatolást tesz lehetővé, ezáltal csökkennek az egészségügyi költségek, miközben a rendszer javítja a betegek életminőségét.

A StrokeBack rehabilitációs ciklus a betegközpontú megközelítésen alapul. A betegek a gyakorlatokat az otthonukban végzik és ezt a rendszer nyilvántartja. A rehabilitációs tervet és a gyakorlatok eredményeit egy ambuláns fizikoterapetua ellenőrzi. Az összes adat a páciens adatbázisban (PHR) tárolódik, így hosszú távú visszajelzések is nyerhetők a rehabilitációs program során.

A kutatólaboratórium feladata

A StrokeBack rendszerhez virtuális valóság alapú rehabilitációs fejlesztő játékok tervezése, implementálása és tesztelése, melyek elsődleges irányítása Microsoft Kinect szenzorral történik, de irányíthatóak okostelefonnal és hagyományos beviteli eszközökkel is. Önálló egység végzi a rendszerben a mozgás validációt, ennek eredményei a fejlesztő játékok paraméterezésétől függően kerülnek feldolgozásra. A fejlesztő játékokat tartalmazó keretrendszerben teljes paraméterezési és pályaszerkesztési lehetőséget kell az egészségügyi szakszemélyzet rendelkezésére bocsájtani, lehetővé téve a betegek állapotától függő, egyénileg testre szabható terápiás folyamat kialakítását.

Képek a játékokból

Elért eredmények

 • A terapeuták igényei alapján 6 játék programja készült el, melyből a Break the Bricks, Birdie és Gardener került eddig a StrokeBack keretrendszerbe.
 • Első klinikai tesztelések lefolytatása, tesztek alapján játékok különböző nehézségi szintű és változó helyszínek megvalósítása.
 • Játékok adatbázisának a StrokeBack keretrendszerrel való kommunikáció megvalósítása.
 • A témában eddig 8 publikáció, 3 diplomamunka és 3 TDK dolgozat született.

Képek a klinikai tesztelésről

A projekt keretében készült eddigi publikációk

[1] Drozdik D., Sik Lányi C.: New ways in stroke rehabilitation, Singapore HCI Symposium, Singapore, 27 February 2012

[2] Ortmann S., Langendörfer P., Sik Lányi C.: Telemedical assistance for ambulant rehabilitation of stroke patients, 9th World Congress on Brain Injury, Edinburgh, Scotland, March, 2012

[3] Dömök Tamás, Szűcs Veronika, László Erika; Témavezető: Sikné dr. Lányi Cecília; Platform-független keretrendszer tervezése rehabilitációs játékok vezérlésére, Kari Tudományos Diáknap, Pannon Egyetem, Veszprém, 2012. május 4.

[4] Dömők T., Szűcs V., László E., Sik Lányi C.: “Break the Bricks” Serious Game for Stroke Patients, Lecture Notes in Computer Science, K. Miesenberger et al. (Eds.): ICCHP 2012, Part I LNCS 7382, Springer Verlag Berlin-Heidelberg, pp: 673-680, 2012

[5] Sik Lanyi C., Kocsi B., Laszlo E.: Towards a user friendly rehabilitation game - a case study, 2012 World Conference on Science and Engineering (WCSE 2012), 3-4 August Hong Kong, China, International Journal of Enginering and Technology, 4(4), 365-368, 2012.

[6] C. Sik Lányi, V. Szűcs, T. Dömők, E. László: Developing serious game for victims of stroke, Proc. 9th Intl Conf. on Disability, Virtual Reality and Assoc. Technologies, P M Sharkey, E Klinger (Eds), pp. 503-506, Laval, France 10-12 Sept. 2012

[7] Dömök Tamás, Szűcs Veronika, Méreg Balázs, Antal Péter, László Erika; Témavezető: Sikné dr. Lányi Cecília; Platform-független keretrendszerbe foglalt rehabilitációs játékok tesztelése célcsoport specifikus szempontok alapján, ITDK, Pannon Egyetem, Veszprém, 2012 november 14.

[8] Szücs Veronika: Adatbázis tervezése stroke betegek rehabilitációs fejlesztő játékaihoz (MSc) diplomamunka, Pannon Egyetem, Veszprém, 2013. (Témavezető: Sikné dr. Lányi Cecília)

[9] V. Szücs, C. Sik Lanyi: Abilities and limitations of assistive technologies in post-stroke therapy based on virtual/augmented reality, Assistive Technology: From Research to practice, P. Encarnaҫão et al. (Eds), 12th Europen AAATE conference, IOS Press, pp. 1087-1091. Vilmoura, Algevre, Portugal, 19-22 September 2013.

[10] V. Szücs, P. Antal, T. Dömök, E. Laszlo, C. Sik Lanyi: Developing the „Birdie” game for stroke patients’ rehabilitation, Assistive Technology: From Research to practice, P. Encarnaҫão et al. (Eds), 12th Europen AAATE conference, IOS Press, pp. 1006-1012. Vilmoura, Algevre, Portugal, 19-22 September 2013.

[11] C. Sik Lanyi, V .Szücs: AR and VR in rehabilitation: present and future trends, developing games (keynote lecture), Symposium on Digital Media, Animation and Game & National Conference on Digital Heritage, September 5-10, Hangzhou, China, pp.9.

[12] Nyéki Ágnes; Témavezető: Sikné dr. Lányi Cecília ésSzücs Veronika; Rehabilitációs játék készítése stroke betegek számára, ITDK, Pannon Egyetem, Veszprém, 2013. november 13.

[13] Szücs Veronika, Sikné Lányi Cecília: Telemedicina rendszer adatbázis-elemzése, poszter, Az e-Health kihívásai, XXVI. Neumann Kollokvium, Veszprém, 2013. nov. 22-23. pp: 187-191.

[14] Dömők Tamás: Rehabilitációs keretszoftver készítése Qt fejlesztői környezetben C++ programnyelven (MSc) diplomamunka, Pannon Egyetem, Veszprém, 2014. (Témavezető: Sikné dr. Lányi Cecília)

[15] Nyéki Á., Szucs V., Csuti P, Szabó F., Sik Lanyi C.: „Gardener” Serious Game for Stroke Patients, K. Miesenberger et al. (Eds.): ICCHP 2014, Part I, LNCS 8547, pp. 272-275, 2014, ISSN 0302-9743

[16] V. Szücs, C. Sik Lanyi: Research of the effectiveness of virtual environments in post-stroke rehabilitation: Challenging Presence, A. Felnhofer and O. D. Kothgassner( Eds), 15th International Conference on Presence, Vienna, Austria, 16-19 March 2014, pp:83-88. ISBN: 978-3-7089-1081-9

[17] Sik Lanyi C., Klung J., Szücs V.: "Logical Blocks" Multimedia Game Development for Students with Intellectual Disabilities, C. Stephanidis (Ed.): HCII 2014 Posters, Part II, CCIS 435, pp. 371–375, 2014, DOI 10.1007/978-3-319-07854-0

[18] Szücs V., Sik Lanyi C., Szabo F., Csuti P.: Color-check in the Stroke-rehabilitation games, 10th Intl Conf. on Disability, Virtual Reality and Assoc. Technologies, Sharkey P., Pareto L., Broeren J., Rydmark M. (Eds), pp. 393-396, Gothenburg, Sweden, 2-4. Sept. 2014. ISBN 0704915466

[19] Sik Lanyi, C., Szucs, V.: Games applied for therapy in stroke tele-rehabilitation, International Journal of Stroke, Vol 9 (Suppl. S3) pp:300, October 2014 (WSC-1477) (IF=3.833)

[20] Szücs Veronika, Sikné Lányi Cecília: Stroke-rehabilitációs játékok tesztelése színtévesztők igényei alapján, XIII. Lux et Color Vesprimiensis, Veszprém, 2014. November 13.

[21] Sikné Lányi Cecília, Szücs Veronika: „StrokeBack” telemdicina rendszer, XXVII. Neumann Kollokvium, Szeged, 2014. november 21-22. pp: 87-90, ISBN 978-963-396-040-0

[22] Guzsvinecz T., Szucs V., Sik Lanyi C.: Developing movement recognition application with the use of Shimmer sensor and Microsoft Kinect sensor, Assistive Technology: Building Bridges, C. Sik Lanyi et al. (Eds), 13th Europen AAATE conference, IOS Press, pp. 767-772. Budapest, Hungary, 9-12 September 2015., doi:10.3233/978-1-61499-566-1-767

[23] Mintal F.A., Szucs V., Sik Lanyi C.: Developing movement therapy application with Microsoft Kinect control for supporting stroke rehabilitation, Assistive Technology: Building Bridges, C. Sik Lanyi et al. (Eds), 13th Europen AAATE conference, IOS Press, pp. 773-781. Budapest, Hungary, 9-12 September 2015., doi:10.3233/978-1-61499-566-1-773

[24] Sikné Lányi Cecília, Szücs Veronika: A StrokeBack projekt tapasztalatai a fejlesztéstől a klinikai bevezetésig, XIII. IME Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia, Budapest, 2015. május 20.

[25] Szücs Veronika, Sikné Lányi Cecília: A StrokeBack projekt tapasztalatai a fejlesztéstől a klinikai bevezetésig, Informatika és Menedzsment az Egészségügyben, XIV. évfolyam 7. szám 2015. szeptember 55-58. old. ISSN 1588-6387 http://www.imeonline.hu/article/2395/55_58.pdf

[26] Szücs Veronika, Guzsvinecz Tibor, Paxián Szilvia, Sikné Lányi Cecília: Mozgásfelismerő alkalmazás Shimmer- és Microsoft Kinect szenzor vezérléssel, XXVIII. Neumann Kollokvium, Új alapokon az egészségügyi informatika, 2015. nov. 20-21, Veszprém, 74-77. old. ISBN 978-615-5036-10-1

[27] Sik lanyi C., Szucs V.: Motivating Rehabilitation Through Competitive Gaming, Modern Stroke Rehabilitation through e-Health-based Entertainment, by E. Vogiatzaki, A. Krukowski (Eds.). Springer-Verlag, 2016, pp. 137-167, DOI: 10.1007/978-3-319-21293-7