Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

A következő táblázatban láthatók a tanszékünk által tervezett vizsgakurzusok. Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akiknek az adott tárgyból már van aláírásuk. Vizsgák a Neptunban lesznek megtalálhatók. Vizsga csak regisztrációs héten lesz!

Kurzuskód Tárgykód Tárgynév Vizsgatípus Vizsga kezdete Vizsgáztató
01_V VEMIVI4214T Teljesítményelektronika Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 05. 8:00:00 Dr. Görbe Péter 
01_V VEMIVIB248V Villamosságtan II. Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 05. 8:00:00 Dr. Görbe Péter
01_V VEMIVI2144E,
VEMIVIP244E
Elektromosságtan Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 06. 16:00:00 Katonáné dr. Tömördi Katalin 
01_V VEMKVI2212A Méréstechnika Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 07. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós 
01_V VEMIVI2212M Méréselmélet Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 07. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós 
01_V VEMIVIB212A Minőségbiztosítás és audit Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 07. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01_V VEMKKN3214A,
VEMIVIP244A
Digitális rendszerek és számítógép architektúrák Írásbeli 2023. 09. 08. 10:00:00 Dr. Vörösházi Zsolt 
01_V VEMIKNB113A Számítógép -architektúrák Írásbeli 2023. 09. 08. 10:00:00 Dr. Vörösházi Zsolt
01_V VEMIVI1112D,
VEMIVIP212D
Digitális technika  Írásbeli 2023. 09. 08. 10:00:00 Katonáné dr. Tömördi Katalin
01_V VEMIVIB112H,
VEMIVIP112H
Távközlési hálózatok  Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 07. 14:00:00 Dr. Dulai Tibor