Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Villamosságtan I. (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVIB145V
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: kötelező
Félév: 1. félév (őszi félév)
Heti óraszám: 5 óra (előadás 3 óra + gyakorlat 2 óra)
Kredit érték: 5 kredit
Számonkérés jellege: félév végén 1 zárthelyi dolgozat; hetente 1-1 kiszárthelyi dolgozat gyakorlaton
Aláírás feltétele: minimum 35%-os záthelyi dolgozat és a kiszárthelyi dolgozatok legalább 2-es átlaga
Érdemjegy kialakítása: írásbeli (min. 50%) és szóbeli vizsga (szigorlati tételsor alapján)

Tárgyfelelős: dr. Görbe Péter
Előadó: dr. Görbe Péter
Gyakorlatvezető: Bálint Roland

Szigorlati tételsor: letöltés
Példatár: letöltés

Ajánlott irodalom:

  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 1. - Egyenáramú hálózatok
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 2. - Általános áramú hálózatok
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 3. - Periodikus áramú hálózatok
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 4. - A lineáris hálózatok leírása a frekvenciatartományban
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 5. - Lineáris invariáns hálózatok
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 6. - Négypólusok

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A példatárat hallgatók állították össze az órán elhangzott, és a zárthelyi feladatok alapján. A megoldásokat is ők készítették hozzá, azok nem lettek ellenőrizve oktatók által. A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.