Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Analóg áramkörök I. (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVIB243A
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: kötelező

Félév: 2. félév (tavaszi félév)
Heti óraszám: 3 óra (előadás 2 óra + gyakorlat 1 óra)

Kredit érték: 3 kredit
Számonkérés jellege: félév végén 1 zárthelyi dolgozat; témakörönként 1-1 kiszárthelyi dolgozat
Aláírás feltétele: minimum 35%-os záthelyi dolgozat a kiszárthelyik figyelembe vételével
Érdemjegy kialakítása: írásbeli (min. 50%) és szóbeli vizsga (záróvizsga tételsor alapján)

Tárgyfelelős: dr. Görbe Péter
Előadó: Bálint Roland

Záróvizsga tételsor: letöltés (2017.09.) frissítve: 2019.01.31.
Példatár: letöltés

Ajánlott irodalom:

  • U. Tietze, Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök (Műszaki Könyvkiadó)
  • Haizmann J., Varga S., Zoltai J.: Elektronikus áramkörök (Nemzeti Tankönyvkiadó)

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A példatárat hallgatók állították össze az órán elhangzott, és a zárthelyi feladatok alapján. A megoldásokat is ők készítették hozzá, azok nem lettek ellenőrizve oktatók által. A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.