Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Ipari kommunikációs rendszerek (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVI5233K
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: Villamosmérnöki választható tárgy
Félév: őszi félév
Heti óraszám: 3 óra 
Kredit érték: 3 kredit
Számonkérés jellege:
Aláírás feltétele: 
Érdemjegy kialakítása: 

Tárgyfelelős: dr. Fodor Attila
 

Ajánlott irodalom:

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek.  A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.