Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Szünetmentes áramellátó berendezések (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVI4144S
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy
Félév: őszi félév
Heti óraszám: 4 óra 
Kredit érték: 4 kredit
Számonkérés jellege: 
Aláírás feltétele: 
Érdemjegy kialakítása: 

Tárgyfelelős: dr. Fodor Attila
Oktató: dr. Fodor Attila, Csizmadia Ferenc

Ajánlott irodalom:

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek.  A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.