Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Villamos energetika és Smart Grid (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVIB112E
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: Kötelező tárgy
Félév: 3. félév (őszi félév)
Heti óraszám: 2 óra 
Kredit érték: 2 kredit
Számonkérés jellege: 
Aláírás feltétele: 
Érdemjegy kialakítása: 

Tárgyfelelős: dr. Fodor Attila
Oktató: dr. Fodor Attila

Ajánlott irodalom:

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek.  A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.