Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Villamosságtan szigorlat (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVIB1X0V
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: kötelező
Félév: 3. félév (minden félév)
Heti óraszám: 0 óra
Kredit érték: 0 kredit
Számonkérés jellege: Szóbeli vizsga 
Aláírás feltétele: Villamosságtan III. tárgy teljesítése
Érdemjegy kialakítása: Szóbeli vizsga alapján

Tárgyfelelős: dr. Görbe Péter
Bizottsági tagok: dr. Fodor Attiladr. Görbe PéterBálint Roland

Szigorlati tételsor: letöltés
 

Ajánlott irodalom:

  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 1. - Egyenáramú hálózatok
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 2. - Általános áramú hálózatok
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 3. - Periodikus áramú hálózatok
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 4. - A lineáris hálózatok leírása a frekvenciatartományban
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 5. - Lineáris invariáns hálózatok
  • Dr. Jamniczky Árpád - Villamosságtan 6. - Négypólusok

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.