Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

VEMKVI2234I

Mérés:

A félév során hét különböző mérést kell sikerrel elvégezni, a mérés két fős csoportokban történik. A mérések előtt a mérésvezető tarthat egy "beugró" felmérőt, amely során a méréshez szükséges elméleti ismeretek kerülnek számonkérésre. Az erre való felkészüléshez használható tananyag az egyes méréseknél megtalálható. Sikertelen beugró esetén a mérés sikertelennek minősül.

Mérési jegyzőkönyv

A mérési jegyzőkönyveket a mérés elvégzése után a megfelelő méréshez tartozó linken kell feltölteni. A jegyzőkönyvhöz a mérésvezető online megjegyzéseket tehet. A mérési jegyzőkönyvre 0-1-2 pont kapható (Nem felelt meg - Megfelelt - Jól megfelelt). Nulla pont esetén a jegyzőkönyvet javítani kell a mérésvezető megjegyzései alapján, és újra fel kell tölteni. Amennyiben az ismételten feltöltött jegyzőkönyvet ismét nulla pontra értékeli a mérésvezető (Nem felelt meg), a mérés sikertelennek minősül. A mérés sikeresnek minősül, ha a jegyzőkönyvre 1, vagy 2 pontot adott a mérésvezető (Megfelelt, illetve Jól megfelelt), sikeres mérés jegyzőkönyvének javítására nincs lehetőség/szükség. A mérési jegyzőkönyvekre összesen 14 pont szerezhető.

Pótlás

A szorgalmi időszakban összesen egy sikertelen mérés pótolható az előre megadott időpontban.

Zárthelyi

A félév végén egy moodle alapú zárthelyi dolgozat lesz, ahol az összes méréssel kapcsolatban lesznek kérdések. A zárthelyi dolgozat megírásának feltétele hét sikeres mérés. A zárthelyi dolgozatban összesen 7 pont szerezhető. A zárthelyi dolgozat csak orvosi igazolás bemutatása mellett pótolható.

Aláírás

Az aláírás megszerzésének feltétele hét sikeres mérés. Az aláírás pótlási héten további mérés pótolható abban az esetben, ha még van sikertelen mérés. Sikeres pótlás esetén a gyakorlati jegy a mérési jegyzőkönyvekre kapott pontokból adódik (legfeljebb 14 pont).

Gyakorlati jegy

A gyakorlati jegy a jegyzőkönyvek és a zh alapján kerül meghatározásra az alábbi módon. A jegyzőkönyvekből és a zárthelyin megszerzett pontok összege (maximum 21 pont) alapján az alábbi ponthatárok figyelembe vételével:

Ponthatárok

 
Pont Jegy
(0,8] elégtelen
(8,11] elégséges
(11,17] közepes
(17,19]
(19,21] jeles

További információk a Moodle rendszerben.