Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Haladó informatikai algoritmusok

Neptun kód: VEMIVIB242P   folyamatos számonkérés

Órák: vizsgakurzus

Tárgy oktatója: Starkné dr. Werner Ágnes egy. docens mail: werner.agnes dot virt.uni-pannon.hu

Követelmények: 1 dolgozat (80 pont), 1 beadandó (20 pont)

 

Beadandó feladat: 

A félév során megismert valamely algoritmus használata egy konkrét, a környezetünkből vett egyszerűbb probléma megoldása kapcsán. Programfejlesztés tetszőleges nyelven (internetről másolás szigorúan tilos, plágium ellenőrzés!).

Leadandó: 1. program kódja megfelelően kommentálva, 2. futtatható változat, 3. dokumentáció: mely algoritmus került felhasználásra és miért, a probléma bemutatása

Csak saját munka fogadható el! Beküldés elektronikusan, határidő: 2020. december 5.

Ponthatárok: 40 pont szükséges az aláírás megszerzéséhez, 0-45=1  46-58=2   59-71=3  72-84=4  85-100=5

Eredmények: 

  Hetek     Témák Fájlok
1.   Tematika, követelmények, bevezetés, Ackermann függvény, Postfix probléma 

2.   Dinamikus programozás: Mátrixok véges sorozatainak szorzása
3.   Dinamikus programozás: Járdakövezés, nyomtatás, ütemezés

4.   Mohó algoritmus: Eseménykiválasztás, további feldatok

5.    

 

6.    

 

7.   Mintaillesztés: Véges determinisztikus automata

8.  

 

Mintaillesztés: Rabin-Karp algoritmus algoritmus

9.  

 

 

10.  

Mintaillesztés: Knuth_Morris_Pratt algoritmus,

Boyer_Moore algoritmus

11.  

 

 

 

 

12.  

Q-tanulás                                                                             

13.    

      

14.  

május 14.    

Pótlások, félévzárás