Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Analóg és digitális áramkörök labor II. (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVIB243D
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: kötelező
Félév: 4. félév (tavaszi félév)
Heti óraszám: 4 óra
Kredit érték: 4 kredit
Számonkérés jellege: félév végén 1 zárthelyi dolgozat; laboronként 1-1 beugró zárthelyi dolgozat
Aláírás feltétele: maximum 2 hiányzás a laboratóriumi mérésekről a félév során
Érdemjegy kialakítása: félév végi zárthelyi (min. 50%) és mérési jegyzőkönyv leadás (legalább elégséges) alapján

Tárgyfelelős: dr. Fodor Attila
Laborvezető : Csizmadia Ferenc és Bálint Roland

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek.  A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.