Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Szünetmentes áramellátó berendezések laboratóriumi gyakorlat (Villamosmérnöki BSc)

Tárgykód: VEMIVI4134S
Tanterv: Villamosmérnöki BSc
Tárgy jellege: Kötelezően választható differenciált szakmai tárgy
Félév: tavaszi félév
Heti óraszám: 4 óra 
Kredit érték: 4 kredit
Számonkérés jellege: 
Aláírás feltétele: 
Érdemjegy kialakítása: 

Tárgyfelelős: dr. Fodor Attila
Oktató: Csizmadia Ferenc, Bálint Roland

Ajánlott irodalom:

FIGYELEM! Az itt szereplő adatok tájékoztató jellegűek.  A számonkérés, az aláírás feltétele és érdemjegy kialakítása szempontjából a mérvadó az első órán kihirdetett, Neptunban is szereplő feltételek.