Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

VEMISAM454I

Előadók: Gerzson Miklós docens (VIRT) és Hangos Katalin egyetemi tanár (VIRT)

Ideje és helye: Péntek I. 122, pontos időpontokat lásd alább

Választható projekt rendszerek:  


PROJEKTFELADATOK KIVÁLASZTÁSA

Projektfeladatok megoldása: 

IIR_eredmeny_2020

hét dátum téma letölthető anyag
2.

09.18.

11:30-15:00

Bevezetés, a folyamatirányító szakértői rendszer fogalma és elemei, 
Intelligens irányítórendszerek helye az irányítástechnikában

Időfüggő szabályok és szabályrendszerek
HF határidő: 2010.10.02. 12:00
3.

09.25.

11:30-15:00

Alacsony szintű Petri hálók

HF határidő: 2010.10.09. 12:004.

10.02.

15:15-18:30

Kvalitatív modellezés: SDG modellek, konfluenciak, kvalitativ differencia egyenletek


9.

11.06.

11:30-15:00

Színezett Petri hálók

11.

11.20.

15:15-18:30

Fuzzy irányítás
13.

12.04.

12:00

Projektfeladatok beadási határideje  
       
 

 

   

Ajánlott irodalom:

Piglerné Lakner Rozália, Hangos Katalin, Gerzson Miklós: Intelligens irányító rendszerek, Typotex Kiadó, 2011

Hangos Katalin, Piglerné Lakner Rozália, Werner Ágnes: Modell alapú diagnosztika diszkrét módszerekkel, PE-MIK, 2012

Hangos, K. M, R. Lakner and M. Gerzson: Intelligent Control Systems. An Introduction with Examples, Kluwer Academic Publishers, 2001.

Jackson, P.: Introduction to Expert Systems. Addison-Wesley Pub. Comp, 1986.

Giarratano P. C.: Expert Systems: Principles and programming. PWS Publishing Co, 1999.

Hopgood, A. A.: Intelligens Systems for Engineers and Scientists. CRC Press, 2001.