Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Oktatási hírek

MEGHÍVÓ

PhD házi védésre

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék szervezésében

Rátosi Márk

„Methods for visible light-based indoor positioning using angle difference measurements and LED lighting infrastructure”

című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáját tartjuk a

Pannon Egyetem, I. épület 214-es termében

2023.12.21., csütörtökön 11:00 órától

Témavezetők:         Dr. Simon Gyula, Dr. Fodor Attila

A munkahelyi vita elnöke:

                                 Dr. Hangos Katalin, professor emerita (PE)

A felkért bírálók:

Dr. Sujbert László, egyetemi docens (BME)

Dr. Magyar Attila, egyetemi tanár (PE)

A munkahelyi vitára minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk!

Veszprém, 2023. 12.07.

                                                                                            Dr. Fodor Attila

                                                                                            tanszékvezető

MEGHÍVÓ

PhD házi védésre

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék szervezésében

Wijaya Kurniawan

„Model based fault diagnosis in networked linear time invariant systems”

című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáját tartjuk a Pannon Egyetem, I. épület 214-es termében

2023.12.07., csütörtökön 13:30 órától

Témavezetők:         Dr. Hangos Katalin, Dr. Márton Lőrinc

A munkahelyi vita elnöke:

                                 Sikné Dr. Lányi Cecília, egyetemi tanár (PE)

A felkért bírálók:

Dr. Péni Tamás, tudományos főmunkatárs  (SZTAKI)

Dr. Magyar Attila, egyetemi tanár (PE)

A munkahelyi vitára minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk és várunk!

 

A Pannon Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolája meghív minden érdeklődőt

Dr. Czúni László egyetemi docens habilitációs előadására és tudományos kollokviumára.

Időpont: 2023. november 22. 13 óra

Helyszín: Pannon Egyetem, I épület, VII. emelet, 726. terem, Veszprém, Egyetem u. 10.

A következő táblázatban láthatók a tanszékünk által tervezett vizsgakurzusok. Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akiknek az adott tárgyból már van aláírásuk. Vizsgák a Neptunban lesznek megtalálhatók. Vizsga csak regisztrációs héten lesz!

Kurzuskód Tárgykód Tárgynév Vizsgatípus Vizsga kezdete Vizsgáztató
01_V VEMIVI4214T Teljesítményelektronika Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 05. 8:00:00 Dr. Görbe Péter 
01_V VEMIVIB248V Villamosságtan II. Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 05. 8:00:00 Dr. Görbe Péter
01_V VEMIVI2144E,
VEMIVIP244E
Elektromosságtan Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 06. 16:00:00 Katonáné dr. Tömördi Katalin 
01_V VEMKVI2212A Méréstechnika Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 07. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós 
01_V VEMIVI2212M Méréselmélet Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 07. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós 
01_V VEMIVIB212A Minőségbiztosítás és audit Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 07. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01_V VEMKKN3214A,
VEMIVIP244A
Digitális rendszerek és számítógép architektúrák Írásbeli 2023. 09. 08. 10:00:00 Dr. Vörösházi Zsolt 
01_V VEMIKNB113A Számítógép -architektúrák Írásbeli 2023. 09. 08. 10:00:00 Dr. Vörösházi Zsolt
01_V VEMIVI1112D,
VEMIVIP212D
Digitális technika  Írásbeli 2023. 09. 08. 10:00:00 Katonáné dr. Tömördi Katalin
01_V VEMIVIB112H,
VEMIVIP112H
Távközlési hálózatok  Írásbeli és szóbeli 2023. 09. 07. 14:00:00 Dr. Dulai Tibor

A következő táblázatban láthatók a tanszékünk által meghírdetett regisztrációs heti vizsgák. A vizsgákra jelentkezni a vizsgák előtti nap 14 óráig lehet. Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akiknek az adott tárgyból már van aláírásuk. Helyszínek a Neptunban lesznek megtalálhatók.

Kurzuskód Tárgykód Tárgynév Vizsga kezdete Vizsgáztató
01_L VEMKVI2212A Méréstechnika 2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01 VEMKVI2212A Méréstechnika 2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01 VEMIVI2212M Méréselmélet 2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01_L VEMIVI2212M Méréselmélet 2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01_V VEMIVIB112M Villamosipari anyagismeret  2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01 VEMIVIB212A Minőségbiztosítás és audit 2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01_V VEMIVIB112J Jelek és rendszerek 2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01 VEMIVIB242I Irányításelmélet és technika I 2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01_L VEMIVIB242I Irányításelmélet és technika I 2023. 02. 08. 8:00:00 Dr. Gerzson Miklós
01_V VEMIVIB143A Analóg áramkörök II. 2023. 02. 07. 8:00:00 Dr. Görbe Péter, Dr. Fodor Attila, Dr. Bálint Roland
01_V VEMIVIB145V Villamosságtan I. 2023. 02. 07. 8:00:00 Dr. Görbe Péter, Dr. Fodor Attila, Dr. Bálint Roland
01_V VEMIVIB147V Villamosságtan III. 2023. 02. 07. 8:00:00 Dr. Görbe Péter, Dr. Fodor Attila, Dr. Bálint Roland
12 VEMIVIB1X0V Villamosságtan szigorlat 2023. 02. 07. 8:00:00 Dr. Görbe Péter, Dr. Fodor Attila, Dr. Bálint Roland
01_V VEMKVI2144I Irányításelmélet és technika II. 2023. 02. 09. 10:00:00 Dr. Magyar Attila, Dr. Gerzson Miklós
01_V VEMIVIB112H Távközlési hálózatok 2023. 02. 07. 14:00:00 Dulai Tibor